Masz pytania? Napisz do nas!
X
 • Gdzie zgłaszać brak prądu w razie awarii?

  Przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a w tym naukę, gotowanie czy pracę. Niekiedy powodem braku prądu są różnego rodzaju awarie, na przykład wewnętrznej instalacji. Jeśli nie wiesz, co powoduje brak zasilania i gdzie zgłosić awarię prądu, to mamy dla Ciebie kilka cennych porad.

  Awaria prądu – jak postępować w przypadku awarii zasilania?

  W sytuacji braku prądu w domu warto podjąć kilka kroków, by prawidłowo zdiagnozować problem i podjąć odpowiednie działania. Na początku sprawdź bezpieczniki w swojej instalacji domowej. Często przyczyną przerwy w dostawie energii są właśnie wyłączone lub uszkodzone bezpieczniki. Zajrzyj również do skrzynki z bezpiecznikami przy liczniku prądu.

  Następnie dobrze jest porozmawiać z sąsiadami lub sprawdzić, czy w okolicznych budynkach również występuje przerwa w dostawie prądu. Jeśli tak jest, prawdopodobnie problem leży po stronie sieci zasilającej i dotyczy większej liczby odbiorców.

  Jeżeli potwierdzisz, że przerwa w dostawie prądu nie jest ograniczona tylko do twojego domu lub mieszkania, ale dotyczy szerszego obszaru, powinieneś zgłosić ten fakt swojemu operatorowi systemu dystrybucyjnego. Możesz to zrobić telefonicznie, na przykład korzystając z dedykowanych numerów awaryjnych lub poprzez formularz internetowy – oczywiście jeśli taka opcja jest dostępna.

  W przypadku, gdy przyczyną braku prądu jest zadziałanie bezpieczników przedlicznikowych, do których jako użytkownik nie masz dostępu, należy niezwłocznie powiadomić o tym pogotowie energetyczne. Operator systemu dystrybucyjnego ma obowiązek jak najszybciej usunąć tego typu awarie, aby przywrócić ciągłość dostaw energii.

  Pamiętaj, że samodzielne próby naprawy instalacji elektrycznej, szczególnie w przypadku awarii zewnętrznych lub zadziałania bezpieczników przedlicznikowych, mogą być niebezpieczne. Zawsze lepiej jest polegać na profesjonalistach, którzy mają odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby bezpiecznie rozwiązać problem.

  O jakich krokach pamiętać przed wezwaniem pomocy?

  Jeśli doświadczasz braku prądu w swoim domu, zanim sięgniesz po telefon, aby wezwać pogotowie energetyczne, podejmij kilka prostych kroków, aby sprawdzić, czy problem nie jest lokalny i czy można go rozwiązać samodzielnie. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest sprawdzenie bezpieczników w swojej instalacji domowej. Czasami przyczyną braku prądu może być wyłączony bezpiecznik lub wybity wyłącznik różnicowoprądowy.

  Następnie warto porozmawiać z sąsiadami, aby dowiedzieć się, czy problem z prądem dotyczy tylko Twojego domu, czy jest szerszy i obejmuje więcej budynków. Taka informacja może być bardzo cenna, ponieważ pozwala ocenić skalę awarii.

  Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie ocenić stan instalacji elektrycznej, możesz poprosić o pomoc sąsiada lub skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem z administracji budynku. Próba samodzielnego naprawienia instalacji elektrycznej bez odpowiednich umiejętności jest ryzykowna i może być niebezpieczna.

  Jeżeli po wykonaniu tych kroków awaria nadal występuje i dotyczy również innych budynków, to sygnał, że problem jest poważniejszy. W tej sytuacji należy niezwłocznie zadzwonić na pogotowie energetyczne, aby zgłosić problem i uzyskać profesjonalną pomoc.

  Czym jest pogotowie energetyczne?

  Pogotowie energetyczne to specjalistyczna usługa, której głównym zadaniem jest szybka reakcja na zgłoszenia awarii oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci elektrycznej. Jego podstawową rolą jest przywracanie ciągłości dostaw energii elektrycznej tam, gdzie wystąpiły przerwy z różnych przyczyn, takich jak uszkodzenia infrastruktury, ekstremalne warunki pogodowe, awarie techniczne, czy też wypadki zewnętrzne.

  Pogotowie energetyczne pracuje całą dobę, przez cały rok, aby zapewnić szybką interwencję w razie potrzeby. Zespoły pogotowia są wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz dysponują odpowiednimi kompetencjami, co umożliwia im skuteczną i szybką naprawę uszkodzeń. Dzięki temu minimalizowane są czasowe przerwy w dostawie prądu.

  Usługa pogotowia energetycznego jest zazwyczaj koordynowana przez lokalnych operatorów systemu dystrybucyjnego, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie infrastrukturą energetyczną na danym terenie. Osoby zgłaszające awarie mogą kontaktować się z pogotowiem energetycznym za pomocą dedykowanych numerów telefonów, które są dostępne na stronach internetowych operatorów lub poprzez inne kanały komunikacji, jak SMS czy formularze internetowe. Pogotowie energetyczne potrafi rozwiązać każdą awarię prądu, ale warto mieć na uwadze, że niektóre przyczyny awarii mogą wymagać czasu.

  Jak zgłosić awarię prądu?

  W przypadku wystąpienia awarii prądu bardzo ważne jest szybkie i odpowiednie zareagowanie. Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z Pogotowiem Energetycznym, które obsługuje zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę przez cały rok. Aby zgłosić brak prądu, należy zadzwonić pod numer alarmowy 991. Jest to numer ogólnopolski, dostępny bez względu na lokalizację czy obszar działania poszczególnych dystrybutorów energii elektrycznej. Numer ten powinien być używany w sytuacjach, gdy awaria prądu stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

  Warto pamiętać, że odpowiedzialność za usunięcie awarii prądu nie leży po stronie dostawcy energii, z którym posiadamy podpisaną umowę na dostarczanie prądu, lecz dystrybutora prądu, który zarządza siecią energetyczną w danym regionie. W związku z tym zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do operatora systemu dystrybucyjnego.

  Niektórzy operatorzy systemów dystrybucyjnych oferują dodatkowe metody zgłaszania awarii, takie jak wysyłanie wiadomości SMS lub korzystanie z formularza zgłoszeniowego dostępnego na ich stronie internetowej. Wybór odpowiedniej metody zgłoszenia zależy od dostępnych opcji i osobistych preferencji. Ważne jest, aby mieć pod ręką odpowiednie numery kontaktowe lub dostęp do internetu, co umożliwi szybkie i skuteczne przekazanie informacji o awarii.

  Jak zgłosić awarię prądu w przypadku konkretnych dostawców?

  Jeśli doświadczysz awarii prądu, metoda zgłoszenia zależy od Twojego dostawcy energii. W przypadku Tauron, można skorzystać z formularza na ich stronie internetowej lub zadzwonić pod numer 32 303 0 991, gdzie udzielane są informacje o włączeniach i awariach. Energa umożliwia zgłaszanie awarii przez formularz internetowy, telefonicznie na numer +48 58 767 43 50 oraz przez SMS o treści "AWARIA" wysłany na numer 3991.

  Innogy Stoen pozwala na kontakt telefoniczny pod numerem 48 22 821 3131 dostępny całą dobę, lub poprzez e-mail na adres operator@stoen.pl. PGE oferuje kilka metod zgłaszania przerw w dostawie prądu: poprzez formularz internetowy, aplikację mobilną lub przez telefon, z różnymi numerami zależnymi od lokalizacji.

  Enea przyjmuje zgłoszenia awarii prądu telefonicznie pod numerem 991, a także przez e-mail na adres kontakt@operator.enea.pl. Każdy z dostawców stara się zapewnić kilka kanałów komunikacji, aby ułatwić zgłaszanie problemów i szybkie reagowanie na awarie.