Masz pytania? Napisz do nas!
X
 • Jak odczytać licznik prądu PGE?

  Odczytywanie licznika energii elektrycznej PGE to istotny element zarządzania domowym budżetem oraz świadomego korzystania z zasobów energetycznych. Prawidłowe zrozumienie, jak dokonywać odczytów i zgłoszeń, pozwala na efektywne monitorowanie zużycia oraz może przyczynić się do znaczących oszczędności. Proces ten, chociaż może wydawać się skomplikowany, jest ułatwiony dzięki nowoczesnym metodom dostarczanym przez PGE.

  Jak prezentowane są dane na wyświetlaczu licznika energii elektrycznej PGE? 

  Wyświetlacze elektronicznych liczników energii elektrycznej PGE zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwą i szybką identyfikację danych pomiarowych. Dane te są zapisywane we wbudowanej pamięci urządzenia i prezentowane cyklicznie na wyświetlaczu zgodnie z zaprogramowaną listą informacji. Zakres prezentowanych danych jest uzależniony od grupy taryfowej, z której korzysta odbiorca. To właśnie zaawansowany licznik energii elektrycznej pozwala sprawdzić, a także kontrolować zużycie prądu. 

  Prezentacja informacji odbywa się poprzez sekcje wyświetlacza, gdzie każda z nich jest dedykowana dla określonych danych, a w tym wskazania energii elektrycznej, maksymalnej mocy i daty. Wyświetlacze są zwykle podzielone na segmenty, w których można zobaczyć zarówno dane pomiarowe, jak i specjalne kody OBIS. Kody te, będące skrótem od OBject Identification System, pozwalają na identyfikację i klasyfikację danych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Przykładowo, kod 1.8.0 (lub 15.8.0) na wyświetlaczu wskazuje całkowite zużycie energii elektrycznej zarejestrowane przez licznik.

  Dla większej wygody użytkownika, większość liczników umożliwia również ręczne przełączanie między wyświetlanymi informacjami za pomocą przycisku przewijania. Dzięki temu odbiorca może samodzielnie kontrolować, które dane są aktualnie wyświetlane.

  Każdy licznik może różnić się sposobem prezentacji danych – zależnie od producenta i modelu. Na przykład, segmenty przeznaczone do wyświetlania kodów OBIS są często mniejsze niż te używane do prezentacji danych pomiarowych. Instrukcje dotyczące kodów OBIS, ich znaczenia oraz sposobu odczytu są zazwyczaj umieszczone na frontowej obudowie licznika, co dodatkowo ułatwia korzystanie z urządzenia.

  Jak odczytać komunalny licznik energii elektrycznej PGE? 

  Odczytanie wskazań z elektronicznego licznika energii elektrycznej od PGE wymaga zrozumienia prezentacji danych i obsługi kodów OBIS, które są niezbędne do interpretacji zarejestrowanych informacji. Na początek, warto zaznajomić się z lokalizacją przycisku przewijania na liczniku, który umożliwia manualne przełączanie między różnymi danymi wyświetlanymi na ekranie.

  Podczas odczytu danych bieżących, naciśnięcie przycisku przewijania umożliwia przejście do prezentacji żądanego kodu OBIS. Informacje widoczne w sekcji prezentacji danych, a dokładnie stan liczydeł energii, moc, data i czas, są niezbędne całym procesie. Przytrzymując przycisk przewijania przez około 5 sekund, użytkownik uzyska dostęp do danych archiwalnych. Aby powrócić do wartości bieżących, należy ponownie przytrzymać przycisk przewijania przez około 5 sekund.

  Wyświetlacz licznika podaje również informację, w jakiej strefie w danej chwili rejestrowana jest energia. Oznaczenie literowe „A” lub „B” oraz symbol cyfrowy „1” lub „2” wskazują aktywną strefę taryfową, gdzie litera „B” oraz cyfra „2” oznaczają strefę niższych opłat.

  Podawanie wskazań dla różnych taryf wymaga uwagi na odpowiednie kody OBIS. Dla taryfy jednostrefowej należy odczytywać wartości odpowiadające kodom jak 1.8.0, a dla taryfy dwustrefowej odpowiednio dla strefy dziennej i nocnej. Wskazania powinny być podawane z dokładnością do pełnych kilowatogodzin, omijając wartości ułamkowe podane po kropce.

  Jak odczytać dane na dwukierunkowym liczniku energii elektrycznej PGE? 

  Aby prawidłowo odczytać wskazania z dwukierunkowego licznika energii elektrycznej PGE, należy zrozumieć sposób działania i prezentacji danych na wyświetlaczu urządzenia. Liczniki te rejestrują zarówno energię pobraną z sieci, jak i energię wprowadzoną do sieci – jest to szczególnie ważne dla użytkowników z mikroinstalacjami OZE.

  Dane na wyświetlaczu są prezentowane za pomocą kodów OBIS, które pozwalają na szybkie zidentyfikowanie rodzaju zarejestrowanych danych. Dla energii pobranej i wprowadzonej odpowiednie kody OBIS zaczynają się od 1.8 dla energii pobranej i 2.8 dla energii wprowadzonej, z dodatkowymi cyframi określającymi szczegółowe informacje, takie jak strefy taryfowe czy okresy rozliczeniowe.

  Zarówno dla energii pobranej, jak i wprowadzonej, licznik może wyświetlać dane bieżące oraz archiwalne. Przełączanie między tymi danymi odbywa się za pomocą przycisku przewijania na obudowie licznika. Wcisnąć przycisk przewijania pozwala na przejście do kolejnych kodów OBIS, a przytrzymanie tego przycisku przez około 5 sekund umożliwia dostęp do danych archiwalnych.

  Dokładność odczytu licznika powinna być utrzymana do pełnych kilowatogodzin, co oznacza ignorowanie wartości po przecinku podczas odczytywania i raportowania danych. Na przykład, jeśli licznik pokazuje 4663,7 kWh, należy raportować 4663 kWh. Podawanie stanu licznika nie byłoby możliwe, gdyby nie odczyt licznika dwukierunkowego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy użytkownik generuje własną energię i wprowadza nadwyżki do sieci. Dokonywanie regularnych odczytów, najlepiej na początku każdego miesiąca, pomaga w utrzymaniu dokładności rozliczeń energetycznych i pozwala na monitorowanie efektywności własnej instalacji OZE. 

  Jak podać stan licznika energii elektrycznej? 

  Aby przekazać stan licznika energii elektrycznej, można wykorzystać kilka dostępnych metod. Użytkownicy powinni wybrać metodę w zależności od swoich preferencji i możliwości technicznych. Najpopularniejsze sposoby to zgłoszenie stanu licznika przez internet, za pomocą specjalnie przeznaczonej do tego strony internetowej lub aplikacji mobilnej dostawcy energii. Użytkownicy mogą zalogować się na swoje konto i wprowadzić aktualne wskazania licznika w dedykowanej sekcji.

  Inną opcją jest przesłanie stanu licznika za pomocą SMS-a na numer podany przez dostawcę energii. Wymaga to zazwyczaj wpisania kodu licznika oraz jego aktualnego stanu w odpowiednim formacie.

  Niektórzy dostawcy oferują również możliwość telefonicznego przekazania stanu licznika, gdzie użytkownik kontaktuje się z biurem obsługi klienta i podaje wskazania licznika operatorowi.

  W każdym przypadku warto sprawdzić szczegóły i zalecenia na stronie internetowej dostawcy energii lub bezpośrednio kontaktując się z ich biurem obsługi klienta, aby upewnić się, że stan licznika zostanie przekazany prawidłowo i zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej firmie.