Masz pytania? Napisz do nas!
X
 • Jak odczytać licznik prądu Tauron?

  Obecnie każde przedsiębiorstwo i domostwo zostało podłączone do sieci energetycznej, dzięki czemu domownicy, jak i pracownicy mogą korzystać z internetu, przygotować sobie poranną kawę czy zjeść ciepły posiłek. Za prąd należy się jednak rozliczyć, aby to zrobić, konieczne jest podanie stanu licznika energii elektrycznej. Jak to zrobić w przypadku firmy Tauron? 

  Jak poprawnie odczytać dwutaryfowy licznik prądu? 

  Odczytywanie licznika prądu dwutaryfowego jest koniecznie, aby sprawnie przekazać dane dotyczące zużycia energii do dostawcy. Zanim jednak odczytasz licznik, zrozum, jak działa takie narzędzie. Licznik prądu dwutaryfowy został zaprojektowany do rejestrowania zużycia energii w dwóch różnych taryfach czasowych, które odzwierciedlają zmienne stawki opłat za energię w ciągu doby. Te dwie taryfy zazwyczaj dzielą dobę na "Dzień" i "Noc". Pierwsza taryfa, oznaczana jako "Dzień", obejmuje godziny od 6:00 do 22:00, podczas których stawka za energię jest zwykle wyższa ze względu na większe zapotrzebowanie na prąd. Taryfa "Noc", działająca od 22:00 do 6:00, zazwyczaj oferuje niższe stawki niż w pozostałych godzinach doby. Jest to korzystne dla użytkowników, którzy mogą planować swoje zużycie energii. Tauron stosuje grupę taryfową, dzięki której każdy może łatwiej oszczędzać. W szczytowej popołudniowej godzinie za prąd płaci się najwięcej. 

  Aby dokonać odczytu, konieczne jest zanotowanie wartości wyświetlanych przez oba liczniki cyfrowe na liczniku prądu. Każdy z liczników będzie miał swoją odrębną rejestrację zużycia energii – jeden dla taryfy dziennej, drugi dla taryfy nocnej. Prawidłowy odczyt wymaga sprawdzenia obu wartości i zapisania ich, aby następnie podać liczby dostawcy energii. 

  Po uzyskaniu wartości z obu liczników, dane te należy przekazać do Tauron. Można to uczynić poprzez różne kanały komunikacji oferowane przez dostawcę energii, a w tym platformę internetową czy telefonicznie. Pamiętaj, aby dane były przekazane w określonym przez dostawcę okresie rozliczeniowym, zgodnie z jego wymaganiami.

  Jak przeprowadzić odczyt licznika energii elektrycznej i wysłać odczyt? 

  Odczyt licznika to proces, który można pokazać w kilku prostych krokach. Przede wszystkim konieczne jest zlokalizowanie licznika, który zwykle znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, jak garaż czy przedpokój. Kiedy odnajdziesz licznik prądu, przygotuj się do odczytu – najlepiej zanotuj numery znajdujące się na liczniku energii elektrycznej. Będą one widoczne na przedniej stronie urządzenia. Posiadanie tego numeru jest niezbędne do zidentyfikowania swojego licznika w systemie Tauron. 

  Następnie wejdź na stronę internetową Tauron, gdzie znajduje się dedykowana sekcja do wprowadzania stanu licznika. Wprowadź tam numer licznika oraz aktualny odczyt, starając się unikać błędów we wpisywanych cyfrach – inaczej mogą pojawić się nieporozumienia w rozliczeniach. Po wprowadzeniu danych system powinien wyświetlić aktualny stan licznika, co pozwoli na weryfikację wprowadzonych informacji. Jeżeli dane na stronie zgadzają się z odczytem fizycznym, można przejść do finalizacji procesu przekazywania danych.

  Ostatni etap to przesłanie odczytu. Możesz to zrobić za pomocą formularza online na stronie internetowej Tauron lub poprzez dedykowaną aplikację mobilną. Wypełnij wymagane pola, wprowadzając dane użytkownika oraz odczyt z licznika. Po pomyślnym przesłaniu odczytu, użytkownik otrzyma potwierdzenie wykonanej operacji – jest to dowód na zakończenie procesu. Pamiętaj, że nie podając stanu licznika lub nie płacąc za prąd, możesz stracić do niego dostęp. 

  Co zrobić gdy nie można odczytać licznika energii elektrycznej?

  Gdy nie można odczytać licznika energii elektrycznej dostarczanego przez Tauron, podejmij konkretne kroki, które powinny zaradzić tej sytuacji: 

  • Reset lub sprawdzenie stanu licznika – jeśli licznik jest cyfrowy, możliwe, że potrzebuje resetu. Możesz to zrobić, odłączając licznik na krótki czas od zasilania lub poszukaj przycisku reset na liczniku.

  • Rozpoznaj tryb pracy licznika – w przypadku licznika dwutaryfowego, upewnij się, że rozumiesz, jak przełącza się go między taryfami. Niektóre liczniki mają automatyczne przełączanie taryf, ale w innych może być potrzebne manualne przełączanie. 

  • Sprawdzenie instrukcji obsługi – jeśli nadal masz trudności z odczytem, sprawdź instrukcję obsługi licznika, która może zawierać informacje o specyficznych sygnałach błędów lub procedurach diagnostycznych.

  • Skontaktuj się z pomocą techniczną Taurona – jeśli wszystkie powyższe kroki zawiodą, możliwe, że licznik wymaga interwencji serwisowej. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Tauron lub zleć wizytę technika, który może sprawdzić stan licznika i ewentualnie przeprowadzić naprawę. 

  Odczyt licznika prądu Tauron – jak często powinien się odbywać? 

  Częstotliwość przekazywania odczytów liczników prądu do Tauron zależy głównie od grupy taryfowej, z której korzystasz, oraz od szczegółowych zapisów zawartych w umowie z dostawcą energii. 

  • Raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące – to najczęstsza praktyka, zwłaszcza dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Regularne miesięczne lub dwumiesięczne odczyty pozwalają na dokładne monitorowanie zużycia energii, a dodatkowo są pomocne w zarządzaniu kosztami.

  • Raz na rok – w niektórych umowach, szczególnie tych dotyczących dużych przedsiębiorstw lub specjalnych warunków taryfowych, odczyt licznika może być wymagany tylko raz do roku. W takich przypadkach dostawca energii często stosuje metody prognozowania zużycia na podstawie wcześniejszych danych, a rzadkie odczyty służą do dokonania wyrównań i korekt.

  • Wyrównania i korekty – w sytuacjach, gdzie odczyty są rzadkie, a rachunki są wystawiane na podstawie prognozowanego zużycia, podanie faktycznego stanu licznika pozwala na dokonanie wyrównania. Oznacza to, że jeśli faktyczne zużycie energii różni się od szacowanego, rachunki zostaną odpowiednio skorygowane, co może skutkować zwrotem nadpłaconych środków lub koniecznością dopłaty.