Masz pytania? Napisz do nas!
X
 • Jaka moc przyłączeniowa do domu?

  Moc przyłączeniowa dla domu jednorodzinnego jest fundamentalnym parametrem, który musi zostać odpowiednio określony przy planowaniu instalacji elektrycznych w nowych budynkach, jak również przy modernizacji istniejących instalacji. Jest to maksymalna moc, jaką użytkownik może czerpać z sieci energetycznej, dlatego warto wiedzieć, jak ją obliczyć. 

  Czym jest moc przyłączeniowa dla domu? 

  Moc przyłączeniowa niezbędna jest do planowania oraz zarządzania dostępem do energii elektrycznej w domach i przedsiębiorstwach. Jest to wartość określająca maksymalną moc czynną, którą można pobierać lub wprowadzać do lokalnej sieci energetycznej. W praktyce moc ta jest zależna od liczby i rodzaju urządzeń elektrycznych, które planuje się użytkować.

  Moc przyłączeniowa jest szacowana już na etapie projektowania instalacji elektrycznej w budynku i jest podstawą do ustalenia parametrów technicznych przyłącza. Na tej podstawie zakład energetyczny jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki do przesyłania prądu o wymaganej mocy. Wartość ta jest ustalana i zapisywana w umowie o przyłączenie, co stanowi formalne zobowiązanie zarówno dla odbiorcy, jak i dostawcy energii.

  Podczas składania wniosku o przyłączenie do sieci, konieczne jest również uiścić opłatę przyłączeniową, która jest zmienna i zależna od planowanej mocy przyłączeniowej. To oznacza, że im większe zapotrzebowanie na energię, tym wyższa opłata przyłączeniowa.

  W przypadku, gdy w trakcie użytkowania obiektu okazuje się, że przydzielona moc przyłączeniowa jest niewystarczająca – na przykład z powodu dodania nowych urządzeń – konieczne może być złożenie wniosku o zwiększenie tej mocy. Proces ten może być czasochłonny i wiąże się z ponownym uiszczaniem opłaty przyłączeniowej oraz niekiedy z instalacją nowego przyłącza. Zaleca się, aby przy początkowym szacowaniu mocy przyłączeniowej uwzględnić potencjalne przyszłe potrzeby. 

  Jaką moc przyłączeniową wybrać dla domu jednorodzinnego? 

  Wybór odpowiedniej mocy przyłącza elektrycznego dla domu jednorodzinnego jest wręcz koniecznym etapem planowania instalacji elektrycznej. Moc ta powinna być dostosowana do liczby oraz rodzaju urządzeń, które będą z niej korzystać, co ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i efektywnego użytkowania energii w domu.

  Podczas szacowania mocy przyłączeniowej, ważne jest, aby uwzględnić wszystkie urządzenia, które będą równocześnie pobierać prąd. Dla standardowego użytkowania, czyli oświetlenia i podstawowych urządzeń domowych takich jak lodówka, pralka, telewizor czy komputer, zazwyczaj wystarczająca jest moc w zakresie 10-12 kW.

  Jednakże, jeśli planujesz używanie urządzeń o większym zapotrzebowaniu na energię, a w tym systemów ogrzewania elektrycznego, elektrycznych podgrzewaczy wody, czajników elektrycznych czy piekarników, moc przyłączeniowa powinna być zdecydowanie wyższa. W takich przypadkach zaleca się moc przyłącza w przedziale 15-30 kW. Jest to niezbędne, aby uniknąć przeciążeń, które mogłyby prowadzić do awarii systemu, a nawet do zagrożenia pożarowego.

  Dla dokładnego oszacowania wymaganej mocy przyłączeniowej można skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator mocy przyłączeniowej. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne obliczenie sumy mocy wszystkich urządzeń, które mają być używane w domu. To z kolei pozwala na świadome i odpowiedzialne podejście do planowania instalacji elektrycznej, zapewniając optymalne i bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej w domu.

  Na co zwrócić uwagę wybierając moc przyłączeniową? 

  Wybierając moc przyłączeniową dla domu, istotne jest dokładne oszacowanie potrzeb energetycznych. W ten sposób zapewnisz sobie wystarczającą ilość energii do zasilania wszystkich urządzeń przy unikaniu przeciążeń systemu. Na co warto zwrócić uwagę, wybierając moc przyłącza elektrycznego? 

  • System grzewczy – grzejniki, podgrzewacze wody czy kuchenki, są zwykle głównymi konsumentami energii w domu. W zależności od tego, czy system grzewczy jest oparty na elektryczności, czy innych źródłach energii, moc przyłączeniowa powinna być odpowiednio większa.

  • Powierzchnia domu – większy metraż zwykle oznacza większe zapotrzebowanie na energię, szczególnie jeśli cały budynek jest ogrzewany elektrycznie. Na przykład, dom o powierzchni 100 m², w pełni ogrzewany elektrycznie, zazwyczaj wymaga około 8 kW.

  • Izolacyjność budynku – domy energooszczędne z dobrą izolacją ścian i okien mogą potrzebować mniej energii na ogrzewanie. Dla takiego domu można założyć zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie 50-70 W na metr kwadratowy.

  W przypadku mieszkania, różnice w potrzebach energetycznych mogą zależeć od typu licznika:

  • Dla licznika 1-fazowego, gdzie używane są standardowe urządzenia domowe, zazwyczaj wystarczające będzie 5 kW mocy przyłączeniowej.

  • Dla licznika 3-fazowego, który lepiej sprawdzi się w większych gospodarstwach domowych lub tam, gdzie używane są urządzenia o wysokim zapotrzebowaniu na moc, zalecane jest minimum 12 kW.

  Jeśli chodzi o plac budowy, gdzie często używa się ciężkiego sprzętu, zapotrzebowanie na moc przyłączeniową może sięgać 12 lub nawet 16 kW – w zależności od rodzaju i ilości używanego sprzętu. Wtedy zużycie energii elektrycznej jest o wiele większe. 

  Tymczasowe czy stałe przyłącze energetyczne? 

  Przy planowaniu dostępu do energii elektrycznej na terenie budowy, inwestorzy stają przed wyborem między przyłączem tymczasowym a stałym. Każda z tych opcji ma swoje specyficzne zalety i wymaga różnych procedur, które warto rozważyć, by zoptymalizować koszty i czas realizacji projektu.

  Przyłącze tymczasowe jest rozwiązaniem dedykowanym na czas trwania budowy. Jest to opcja szczególnie przydatna, gdy inwestor nie złożył wniosku o stałe przyłącze w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem prac. Przyłącze tymczasowe pozwala na szybkie uzyskanie dostępu do energii elektrycznej, co jest niezbędne do obsługi maszyn i urządzeń na placu budowy. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest złożenie wniosku o warunki przyłączenia oraz podpisanie umowy z operatorem. Po zakończeniu budowy, przyłącze tymczasowe musi zostać zdemontowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami demontażu.

  Przyłącze stałe jest rozwiązaniem długoterminowym. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w odpowiednim momencie, inwestor może korzystać z niego już w trakcie budowy, co pozwala na uniknięcie dodatkowych procedur i związanych z nimi kosztów związanych z przyłączem tymczasowym. Co więcej, prąd zużywany przez przyłącze stałe jest zazwyczaj tańszy niż ten dostarczany na potrzeby tymczasowe, co może przynieść znaczne oszczędności, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

  Jak obliczyć moc przyłączeniową? 

  Obliczanie mocy przyłączeniowej dla domu jednorodzinnego jest procesem, który pozwala zrozumieć, jak duża powinna być zdolność przyłącza energetycznego, aby efektywnie i bezpiecznie obsługiwać wszystkie urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym. Proces ten składa się z kilku kroków:

  Spis moce z tabliczek znamionowych

  Pierwszym krokiem jest zinwentaryzowanie wszystkich urządzeń elektrycznych w domu i spisanie mocy, którą każde z nich wymaga do pracy. Taką informację znajdziesz na tabliczkach znamionowych przyłączonych do każdego urządzenia, gdzie zapisana jest maksymalna moc elektryczna, którą urządzenie może pobierać.

  Sumowanie mocy zainstalowanej:

  Po zebraniu danych sumujemy moc wszystkich urządzeń, co daje nam tzw. moc zainstalowaną. W domach jednorodzinnych ta wartość zwykle mieści się w zakresie od 10 do 35 kW, w zależności od ilości i rodzaju używanych urządzeń.

  Współczynnik jednoczesności

  Następnie, aby oszacować rzeczywiste zapotrzebowanie na moc, stosuje się współczynnik jednoczesności. Współczynnik ten wynosi zazwyczaj 60% dla budynków jednorodzinnych, co oznacza, że przewiduje się jednoczesne korzystanie z około 60% całkowitej zainstalowanej mocy. To odzwierciedla fakt, że nie wszystkie urządzenia są używane jednocześnie na pełnej mocy.

  Obliczenie mocy przyłączeniowej

  Moc przyłączeniową oblicza się, mnożąc moc zainstalowaną przez współczynnik jednoczesności (0,6). Na przykład, jeśli moc zainstalowana wynosi 30 kW, to moc przyłączeniowa, która powinna być wystarczająca dla domu, wynosi 30 kW x 0,6 = 18 kW.