Masz pytania? Napisz do nas!
X
 • Odłączenie prądu za niepłacenie rachunków - kiedy następuje?

  Wydatki na prąd stanowią dużą część wszystkich opłat, jakie co miesiąc ponosi polska rodzina. Dlatego terminowe regulowanie należności za zużycie energii elektrycznej może być trudne dla wielu z nich.. 
  Według danych Biura Informacji Kredytowej polskie gospodarstwa domowe w 2020 roku były winne dostawcom prądu łącznie około 27 milionów złotych.
  Jak się okazuje, odcięcie prądu nie musi nastąpić od razu po upływie terminu płatności. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie - kiedy można spodziewać się odcięcia prądu za zwłokę w zapłacie?

  Jaki jest czas na zapłacenie rachunku za prąd?

  Bez względu na sposób płacenia za prąd, opłaty dokonuje się najczęściej  raz w miesiącu. Faktura z Zakładu Energetycznego dociera do Klienta po około 5 dniach od daty zakończenia okresu rozliczeniowego. W przypadku niezapłacenia wymaganej kwoty w terminie, po mniej więcej dwóch tygodniach otrzyma on  pismo z wezwaniem do zapłaty. Data wystawienia wezwania jest kluczowa, gdyż od niej liczony jest czas do wyłączenia prądu. Zazwyczaj po miesiącu od jego wystawienia, do odbiorcy prądu dociera zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy. Wtedy Klient ma dodatkowe dwa tygodnie na dokonanie wpłaty. Jeśli to wezwanie do zapłaty również zostanie zignorowane, to dostawca prądu kieruje do Klienta pismo wypowiadające umowę.
   
  Trzeba wiedzieć, że od zaległości w opłatach za prąd naliczane są odsetki, które w skali rocznej mogą wynieść nawet   13%. 
  Będąc przy temacie płatności, warto wymienić również możliwe formy zapłaty za pobór energii elektrycznej. Tradycyjnym sposobem na regulowanie opłat jest dokonanie tradycyjnego przelewu na konto banku dostawcy energii 
  Niektórzy regulują należności za prąd na poczcie, w punkcie opłat lub w sklepie przy okazji codziennych zakupów. Ta ostatnia forma jest bardzo wygodna, szczególnie dla osób, które nie posługują się biegle komputerem lub po prostu wolą mieć w ręce materialne potwierdzenie opłacenia rachunku. Lista sklepów sieci Moje Rachunki, gdzie można opłacić domowe rachunki, dostępna jest tutaj.
  Jednak obecnie, coraz bardziej powszechne staje się korzystanie z e-faktur, do których klienci mają dostęp po założeniu konta w e-BOK wystawcy. Dzięki temu mogą łatwiej zarządzać swoimi płatnościami, a przy okazji mają wgląd we wszystkie swoje rachunki.  

  Po jakim czasie odcinają prąd? 

  Podsumowując, czas, jaki odbiorca dostaje na zapłacenie należności od daty wystawienia ponaglenia, aż do daty nadania pisma z wezwaniem do zapłaty, wynosi około 6 tygodni. Zatem po takim okresie dostawca może odłączyć prąd. 

  Ile czeka się na ponowne podłączenie do prądu?

  Aby po okresie zadłużenia, móc ponownie korzystać z prądu elektrycznego w pierwszej kolejności trzeba uregulować należności. Dopiero po ich zapłaceniu wraz z ewentualnymi odsetkami można ubiegać się o przywrócenie możliwości poboru prądu. 
  Warto jednak zaznaczyć, że koszt ponownego podłączenia licznika wynosi około 100 złotych (w zależności od oferty dostawcy). 

  Czy można zmienić termin zapłaty za prąd?

  Odbiorcy prądu mogą złożyć do dostawcy energii wniosek  o zmianę terminu zapłaty rachunku. Oznacza, to, że jeśli pismo dotrze do nich w niekorzystnym dla nich momencie, mogą oni przesunąć termin zapłaty Dostawca prądu przychyla się do takich próśb szczególnie wtedy, gdy odbiorca wykazuje, że otrzymywany przez niego dochód miesięczny dociera do niego po wezwaniu do opłacenia rachunku za energię elektryczną. 

  Regulowanie opłat za prąd z licznikiem przedpłatowym

  Jedną z podstawowych zalet licznika przedpłatowego jest większa kontrola kosztów ponoszonych za pobór energii elektrycznej. Licznik w sposób bardzo przejrzysty informuje odbiorcę o dostępnych do wykorzystania kilowatominutach [kW/min]. Dzięki czemu wie on, ile prądu może wykorzystać i kiedy powinien planować zakup doładowania prądu. Warto podkreślić także plusy związane z przedpłatowością licznika Odbiorca płaci tyle, ile jest w stanie wykorzystać. Tym samym unika on kar i odsetek związanych z brakiem zapłaty za prąd.  Doładowanie prądu można wygodnie kupić przez internet np. tutaj lub stacjonarnie w jednym ze sklepów sieci Moje Rachunki, których lista znajduje się tutaj
  Dzięki tak wielu udogodnieniom licznik przedpłatowy jest bezpieczną i wygodną formą regulowania opłat za energię elektryczną.