Masz pytania? Napisz do nas!
X
  • Niedawno rząd zapowiedział start nowego programu Mój Prąd. Zakłada on dopłatę do instalacji montażu paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Sprawdź, co musisz o nim wiedzieć, zanim wejdzie w życie. Założenia programu Mój Prąd Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl, program Mój Prąd ma trzy podstawowe założenia. Wsparcie programu Czyste powietrze – program ma wspomóc gospodarstwa domowe w wymianie starych pieców i kotłów na nowe oraz w przeprowadzeniu termomodernizacji. Działania te mają przełożyć się na lepszą jakość powietrza w Polsce. Obniżenie rachunków za prąd – poprzez zmianę sposobu dostawy i poboru energii na energię odnawialną rachunki za prąd mają być niższe. Spełnienie wymogów Unii Europejskiej – UE nałożyła na kraje członkowskie restrykcyjne wymogi dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i redukcji emisji dwutlenku węgla. Ograniczenie zużycia węgla ma w tym pomóc. Program ma przyczynić się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie do montażu wynosi do 50 proc. kosztów instalacji, ale kwota ta nie może przekroczyć 5000 zł. Kto może skorzystać z dopłaty? Z programu Mój Prąd mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których dokonano zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko osoba fizyczna. Montaż nie może być ukończony przed ogłoszeniem naboru, ale powinien być zakończony w momencie składania wniosku. Do programu nie mogą przystąpić osoby, które już posiadają panel fotowoltaiczny i ci, którzy rozpoczęli inwestycję przed 23 lipca 2019 roku. Jeśli ktoś jest w trakcie inwestycji w ramach innego programu, również nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Dofinansowanie udzielane jest tylko na nowe urządzenia. Jak i kiedy złożyć wniosek? Wniosek można składać na trzy sposoby: tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną, osobiście w placówce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Formularz zostanie udostępniony przed uruchomieniem programu na oficjalnej stronie NFOŚiGW. Do wniosku trzeba załączyć odpowiednie dokumenty: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego. Data składania wniosków nie została jeszcze określona. Rząd planuje ogłosić nabór na przełomie sierpnia i września 2019 roku.